Hộp thay thế

$15.00

Đôi khi mọi thứ trở nên tuyệt vời cho một buổi biểu diễn, những lần khác bạn để Desca Presto trên nóc ô tô và lái xe về phía mặt trời lặn. Nếu điều này hoặc bất cứ điều gì khác xảy ra với Presto của bạn, một hộp mới có thể là giải pháp.

SKU: DESCA-Presto-Music-Stand-Replacement-Box-01 Categories: ,

Đôi khi mọi thứ trở nên tuyệt vời cho một buổi biểu diễn, những lần khác bạn để Desca Presto trên nóc ô tô và lái xe về phía mặt trời lặn. Nếu điều này hoặc bất cứ điều gì khác xảy ra với Presto của bạn, một hộp mới có thể là giải pháp.

Additional information

Weight .25 lbs
Dimensions 3.5 × 3.5 × 20 in
Free shipping across the US! $5 flat rate shipping to Canada and Mexico.
close
open