Người giữ nhạc Fholder

$15.00

  • Kích thước khi mở – rộng 24,5 “x cao 14”
  • Túi sâu 4,5 inch
  • Được trang bị với hai dây đai đàn hồi chéo để cố định vào bàn đứng nhạc

SKU: DESCA-Fholder-Music-Holder-01 Categories: ,
  • Kích thước khi mở - rộng 24,5 "x cao 14"
  • Túi sâu 4,5 inch
  • Được trang bị với hai dây đai đàn hồi chéo để cố định vào bàn đứng nhạc

Additional information

Weight 3.5 lbs
Dimensions 3.5 × 3.5 × 20 in
Orders must be placed by Monday, December 20th in order to arrive before Christmas.
close
open